Yıl: 3, Sayı: 8, Eylül 2016, s. 87-91

Lelya BAYRAMOĞULLARI1

MALTEPE’DE 10. YIL:

“MALTEPE FLÜT YAZ KAMPI” BU YIL 10. DEFA KAPILARINI FLÜT

DÜNYASINA AÇTI

Özet

“Maltepe Flüt Yaz Kampı” 2005 yılında Prof. Ayla ULUDERE ve Prof. Lydia OŞAVKOVA’nın eğitmenliğinde, Özel Marmara Eğitim Kurumları Müzik Bölümü Başkanı C. Levent TANMAN ve Maltepe Üniversitesinin destekleriyle kurulmuştur. Ustalık Sınıfı, bu yıl 10. yılını kutlamaktadır.

Kampın katılımcı profiline baktığımızda, aralarında konservatuvar, güzel sanatlar, yeni başlayan, amatör, profesyonel, eğitimci, yorumcu ve izleyici olarak her kuşaktan flüt talebesini görebilmekteyiz. Kampın amacı: her bir flütiste nasıl daha çok yardımcı olunabilir? ilkesine dayanmaktadır. Günümüzde Ayvalık, Bodrum, Çeşme, Balıkesir, İzmir, Urla, İstanbul, Ankara ve Mersin’de çeşitli flüt kursları yapılmaktadır. On sekiz yıllık orkestracı, hoca, akademisyen, solo ve oda müziği yorumcusu olarak her flütistin “Maltepe Flüt Yaz Kampı”na katılmasını, izlemesini, deneyimlemesini ve flüt dünyalarının pencerelerini bu kampla bir kez daha açmalarını tavsiye ederim. Bir şeylere başlanması kadar sürdürülmesinin, desteklenmesinin ne denli zor olduğunu bildiğimiz günümüz Türkiye’sinde, “Maltepe Flüt Yaz Kampı” aynı mekân ve eğitmen kadrosunu kullanma koşuluyla sürdürülebilmekte olan en uzun Flüt Kursu’dur.

Anahtar Kelimeler: Maltepe Flüt Yaz Kampı, Masterclass, Ustalık Sınıfı, Flüt Kursu, Flütist, Flüt Dünyası.

1 Doç., Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Sanatçısı., lelya.bayramogullari@gmail.com

Lelya Bayramoğulları

10TH YEAR ANNIVERSARY IN MALTEPE:

“MALTEPE SUMMER FLUTE CAMP” HAS OPENED ITS DOORS TO

THE WORLD OF FLUTE FOR THE 10TH TIME.

Abstract

“Maltepe Summer Flute Camp” was founded in 2005, under instructorship of Prof. Ayla ULUDERE and Prof. Lydia OSAVKOVA, and with the support of Head of Music Department of Private Marmara Education Institutions C. Levent TANMAN and Maltepe University. This year Masterclass is celebrating its 10th year anniversary.

When the profile of participants are reviewed, a diverse range of attendees such as with conservatory or fine arts background, beginners, amateurs, professionals, lecturers, performers or followers can be observed. The aim of the camp is based on how to be of further help to each and every flutist. These days, various flute classes are held in Ayvalik, Bodrum, Cesme, Balikesir, Izmir, Urla, Istanbul, Ankara and Mersin. As an orchestra performer, lecturer, academician, solo and chamber performer with 18 years of experience, I highly recommend that every flutist attend to, follow and experience the “Maltepe Summer Flute Camp” and open the doors of their world of flute once again with this camp. In these days of Turkey, where it is difficult not only to start something but also to maintain and support it, “Maltepe Summer Flute Camp” is the longest running flute course with the same venue and lecturer staff.

Key Words: Maltepe Summer Flute Camp, Master Class, Flute Class, Flutist, World of Flute

88

2012 yılında bir öğrencimin davetiyle başlayan ve sonrasında benim de müdavimlerinden olduğum “Maltepe Flüt Yaz Kampı” 2005 yılında Prof. Ayla ULUDERE ve Prof. Lydia OŞAVKOVA’nın eğitmenliğinde, Özel Marmara Eğitim Kurumları Müzik Bölümü Başkanı C. Levent TANMAN2 ve Maltepe Üniversitesinin destekleriyle kurulmuştur. Hâlen aynı eğitmenlerin, kişi ve kurumların önderliğinde büyük özveri ve bitmeyen heyecanlarının haklı gururu ile sürdürülmekte olan Ustalık Sınıfı, bu yıl 10. yılını kutlamaktadır.

Bulgaristan göçmeni olan Ayla Uludere, eğitimi ve çalışma hayatı boyunca Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) İstanbul Devlet Konservatuvarının tüm akademik kademelerini sırasıyla geçerek “Profesörlük” unvanına ulaşmıştır; bu özelliğiyle flüt dalında Türkiye’de bir ilktir. 1991 yılında Ayla Uludere henüz üniversite öğrencisi iken yer aldığı klasik müziği tanıtma konserlerinde, Marmara Eğitim Kurumlarının müzik öğretmeni Levent Tanman ile tanışmıştır. Halen sosyal sorumluluk projesi adı altında sürdürülmekte olan ücretsiz eğitim konserleri ile, MSGSÜ Devlet Konservatuvarı ve Marmara Eğitim Kurumları işbirliği sayesinde her yıl yüzlerce öğrenciye klasik müziği sevdirmektedirler.

Gerek Tanman’ın göstermiş olduğu organizasyon becerisi, müziğe olan ilgi ve duyarlılığı, gerekse Marmara Eğitim Köyü’nün fiziki koşullarının uygunluğundan etkilenerek Ayla Uludere’de genç flüt sanatçı adaylarını yaz tatilinde çalıştırma fikri doğmuştur. Bu fikrini

2 Tanman, 2016, Piyano Eğitimi Kitabı – 1.

SOBİDER
Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 3, Sayı: 8, Eylül 2016, s. 87-91

Maltepe’de 10. Yıl: “Maltepe Flüt Yaz Kampı” Bu Yıl 10. Defa Kapılarını Flüt

Dünyasına Açtı.

paylaşmak istediği ilk kişi, Uludere’nin çocukluğundan itibaren hayranlıkla izlediği, dinlediği, Bulgaristan’ın önde gelen profesörlerinden Lydia Oşavkova olmuştur. Devlet Sanatçısı ünvanını taşıyan Oşavkova, ayrıca 30 yıl boyunca Sofya Filarmoni Orkestrasında flüt grup şefliği görevini yapmıştır. Kırk yıllık eğitmenlik deneyimine sahip olan hocanın Bulgaristan’daki ustalık sınıfına iki öğrencisiyle birlikte 2004 yılında giden Uludere, orada Oşavkova’nın çalışkanlığı, araştırmacı kişiliği, bilgi, beceri, prensip ve derin tecrübesinden etkilenmiştir. Daha sonra “Flüt Yaz Kampı” fikrini kendisiyle paylaşarak, kursun temellerini atmıştır.

2005 yılının başlangıcında kampa diğer tahta üflemeli enstrümanların katılımı ve kursun tamamen ücretsiz olması amaçlanmıştır. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Klarinet Grup Şefi, Öğr. Gör. Feza ÇETİN ile klarinet, Alman Devlet Operasının Solo Fagotçusu Selim AYKAL ile fagot branşlarında kurslar açılmış, ancak sadece iki yıl sürdürülebilmiştir. Artan maliyetler sebebiyle zorunlu olarak çok düşük düzeyde kurs ücretleri alınmaya başlanmıştır. Günümüze kadar olan süreçte de, ücretlerin öğrenciyi zorlamayacak minimum tutarlarda kalmasına dikkat edilmektedir.

Kursun katılımcı profiline baktığımızda, aralarında konservatuvar, güzel sanatlar, yeni başlayan, amatör, profesyonel, eğitimci, yorumcu ve izleyici olarak her kuşaktan flüt talebesini görebilmekteyiz. Böyle geniş bir öğrenci yelpazesine hitap edebilmesinin sebeplerini; eğitmenlerin içtenlikli ilgileri, yardım etme istekleri, titizlikleri, ayırım yapmamaları, herkese bir şeyler öğretebileceklerine olan inanç ve donanımları, öğrencilerin öğrendiklerini sergileyebilecekleri ortamı yaratmaları olarak özetleyebiliriz. Bu kampın ilginç olan bir diğer yönü ise: bir katılanın bir daha katılma isteği ve katılımıdır. Örneğin ben, son beş yıldır her yıl
katılımcı olarak öğrencilerin bir sene içinde ne kadar geliştiklerini gözleyebilme fırsatını 89 bulabildim.

On yılda 150 öğrenciyi geçen katılımcısıyla Maltepe Flüt Yaz Kampı ortalama yıllık 20 öğrenciyi ağırlamaktadır. Katılımın sürekliliği ve artışının olmasının kanımca en önemli etkenleri; Prof. Uludere’nin insani kişiliği, müzik sevgisi, titiz ve disiplinli olması, bir takım ruhu bilinci ve istekliliğinin yanı sıra, Prof. Oşavkova’nın oturmuş köklü eğitimiyle (J. P. Rampal, A. Marion 1968-1976 ve J. Galway3) birlikte yürütülen, hiç tükenmeyen flüt tutkusudur. Ayrıca, ilerleyen yaşına rağmen Bulgar hocanın, araştırmacı kişiliğiyle günümüzün en önemli Flüt Festivalleri ve Masterclasslarını aralıksız ziyaret ederek takip etmesi, teknik ve müzikal anlamda oluşan bütün yenilikleri öğrencilere birinci elden aktarabilme imkânını sunabilmektedir. Artan öğrenci sayısıyla her öğrenciye yetişebilme, ulaşabilme ve organizasyonun daha rahat bir biçimde yapılabilmesi için kampın ilk beş yılı öğrencisi olmuş, aynı zamanda MSGSÜ‘de öğretim görevlisi olan Ayşen BULUT davet edilmiştir. Pratikliği ve uyumlu çalışkanlığıyla beş yıldır üstlendiği eğitici asistan görevini başarıyla yürütmektedir.

Kampın fiziksel ortamını incelediğimizde; Maltepe Üniversitesi Kampüsü Marmara Eğitim Koleji’nin öncelikle konser salonu ve kuyruklu piyanosunun olması, ayrıca iki çalışma salonundan birinde duvar piyanosunun bulunması, yurtların temiz, bakımlı, düzenli ve dersliklere yakın olması gibi çok önemli özellikler taşıdığını söyleyebiliriz. Kampüs şehrin içinde ama konumu itibariyle temiz ve serin havası ile, kişilerde tamamen şehrin dışındaymış gibi bir izlenim bırakmaktadır. Doğası, müzik ve sanat yapmak için ideal sessizlik ve uygun konumunda bulunmaktadır. Kampüse ulaşılabilirlik ringler, servisler ya da özel araçlarla

3 Bayramoğulları, 2016: 11.

SOBİDER
Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 3, Sayı:8, Eylül 2016, s. 87-91

Lelya Bayramoğulları

sağlanabilmektedir. Yirmi dört saat boyunca aynı yurtta konaklayan eğitmenlerin kontrolü ve gözetimi altında keyifli ve güvenli bir şekilde kurslar sürdürülmektedir. Bu sebepledir ki, öğrenciler gerek yurtlarında, gerekse ders salonlarında tam bir konsantrasyon / odaklanma sağlayabilmektedirler. Mini hayvanat bahçesi ve yüzme havuzuyla tüm katılımcılara daha renkli ve eğlenceli bir ortam sunulmaktadır. Günde üç öğün hazırlanan sağlıklı ve temiz yemeklerde, katılımcıların isteklerini göz önünde bulundurarak diyetisyen kontrolü ile menülerin oluşturulması, personelin müziğe ve müzisyene karşı ne kadar sevecen, duyarlı ve anlayışlı olduklarının birer göstergesidir. Ayrıca, kutlanan doğum günleri ve hazırladıkları görkemli 10. yıl pastası tüm katılımcıların unutamayacakları güzel bir anı olmuştur.

İlk yıllarında bir hafta olarak başlayan kamp son yıllarda ki katılımın artışıyla ikiye bölünerek, 5 gün küçükler ve 5 gün büyükler olmak üzere toplam gün sayısı 10’a çıkarılmıştır. Her iki grupta da geçerli olan prensipler ve işleyiş öğrencinin her gün ders alması, herkesin mutlaka oda müziği gruplarına katılması, zaman zaman yapılan yarışmalarla öğrencinin çalışma motivasyonunun arttırılması; yapılan solo ve oda müziği çalışmalarının neticelerini ailelerin izleyebildiği, görüntü veya ses kayıtlarının yapılabildiği, ücretsiz halka açık olarak sahnede verilen bir konser olması ve akabinde alkışlarla sunulan sertifikalarıyla sonlandırılması şeklinde gerçekleştirilmektedir. Katılımcılara bu yıl 10. yıla özel olarak birer çanta hazırlanmış, ayrıca ”Keylan Müzik Evi” kamp süresince bir stant açarak yarışmada dereceye girenlere aksesuarlar hediye etmiştir.

Kampta Prof. Oşavkova öğrencinin dil bilgisine göre dersleri İngilizce ya da Fransızca olarak yapabilse de, her daim yanında olan Prof. Uludere’nin kendi şefkati ve birikimlerini de
ekleyerek Bulgarcadan simultane ustalığında çevirmenlik yapması şeklinde öğrencilere 90 aktarılmaktadır. Kampın amacı: her bir flütiste nasıl daha çok yardımcı olunabilir? ilkesine dayanmaktadır. Derslerde sahnedeki duruşun, selamın, notayı koyuş biçiminin, eşlikçi, oda

müziği grubu veya izleyiciyle olan göz temasının ne denli önemli olduğu gibi ince ayrıntılara yer verilmesi, öğrencilere şu an çok fark edemeseler dahi ilerde bu detayların onlara ne kadar yardımcı olabileceği hususları gösterilmektedir.

Küçükler grubunda öncellikli olarak temel eksiklikler, teori, müzik kültürü, prensipleri, çalışma yöntem ve metotları konuları işlenirken, Prof. Oşavkova’nın esprili, öğretici, kolay akılda kalabilen renkli ve zengin örneklemeleriyle gösterilmektedir. Derslerde her ayrıntıya önem verilmekte, hocalar ne gerekiyorsa titizlikle uygulamaktadırlar. Örneğin; küçük gruba barok müzik anlatılırken uygulamalı olarak barok danslarının yapılması öğrenciyi hem keyiflendirmekte, hem de hareket ettiği için rahatlatmaktadır. Ayrıca, konser ortamında sergilenmesi sureti ile akılda daha kalıcı olması sağlanmaktadır. Küçük öğrencilerle yaptığım görüşmelerde; “flüte burada başladım”, “flütü tutmayı bile burada öğrendim”, “ailemi çok özledim ama seneye tekrar geleceğim4“ ifadeleri hedefine ne kadar uygun bir kamp olduğunu açıklamaktadır.

Büyük grupta da aynı titizlikle müzikal, yorumsal, teorik, her ayrıntıya tarihsel derinlikli örneklerle anlatılarak ve icra edilerek gösterilmektedir. Dersler o kadar yoğun bir tempoda geçiyor ve o kadar çok şey verilmeye çalışılıyor ki, öğrenciler kimi zaman kayıtlar yaparak kendi çalışmalarını daha da kalıcı kılmak istiyorlar. Bu yoğunluğu ve aynı zamanda hissedilen hazzı büyük gruptaki öğrencilerle yaptığım bir görüşmede İstanbul dışından katılan bir

4 Rana Bade (9 yaş), Söyleyişi Notları, Bayramoğulları, 2016: 15.

SOBİDER
Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 3, Sayı: 8, Eylül 2016, s. 87-91

Maltepe’de 10. Yıl: “Maltepe Flüt Yaz Kampı” Bu Yıl 10. Defa Kapılarını Flüt

Dünyasına Açtı.

öğrencinin şu sözü; “iki günde, bir haftalık şey öğrendim” ile, hocalarla yaptığım görüşmelerde ise ifade ettikleri; ”saatin ne kadar geç olduğunu fark etmeyip, binada kilitli kaldık ve camdan atlamak zorunda kaldık5” örnekleri şahsımca yeterli ölçüde açıklamaktadır.

Kendimden örnek vermek istersem; Türkiye’deki eğitimim boyunca Bilkent Üniversitesinde yapılan “Uluslararası Müzik Yaz Okulu” dışında başka bir kurs yoktu. O da bizim için daha çok bir ”Orkestra Yaz Okulu” çalışmasıydı. Ancak, sonrasında Almanya’da yaptığım yüksek lisans eğitimim boyunca pek çok ustalık sınıflarına (Masterclass) katılma ve ziyaret etme fırsatını bulabildim. Örneğin: J. P. Rampal, A. Nicolet, A. Adorjan, M. Martin Koffler, R. Wentorf, M. Epstein. Masterclasslarında usta sanatçılarla çalışmanın kişiye ne kadar çok şey kattığını, bugün dahi hatırlayıp kullandığım metotlar, teknikler, bilgi ve birikimimin bana kattığı tecrübelerini, onurunu, sevinçle yaşamakta ve paylaşmaktayım.

Günümüzde Ayvalık, Bodrum, Çeşme, Balıkesir, İzmir, Urla, İstanbul, Ankara ve Mersin’de çeşitli flüt kursları6 yapılmaktadır. İlk Türk Flüt Festivali olan “Flütistan” ve ilk Tahta Üflemeli Çalgılar Festivali olan “İstanbul Woodwind Festival” gibi organizasyonlar sayesinde ayağımıza kadar gelen pek çok ünlü Flüt sanatçıları ile çalışma, dinleme ve değerlendirme olanağı bulabilmekteyiz. Takipçisi ve katılımcısı* olduğum tüm bu etkinlikleri de değerlendirerek, 18 yıllık orkestracı, hoca, akademisyen, solo ve oda müziği yorumcusu olarak her flütistin “Maltepe Flüt Yaz Kampı”na katılmasını, izlemesini, deneyimlemesini ve Flüt dünyalarının pencerelerini bu kampla bir kez daha açmalarını tavsiye ederim. Ayla ve Lydia hocaların gelecek için kampın daha da iyi ve verimli olabilmesi için pek çok düşünce ve isteklerinin olduğunu da biliyorum. Ayrıca, “Maltepe Flüt Yaz Kampı” gibi organizasyonların

yurt dışında da ancak sayılı hocaların7 himayeleriyle sürdürülebildiği gerçeğini görmekteyiz. Bu 91 açılardan baktığımızda; bir şeylere başlanması kadar sürdürülmesinin, desteklenmesinin ne

denli zor olduğunu bildiğimiz günümüz Türkiye’sinde, “Maltepe Flüt Yaz Kampı” aynı mekân ve eğitmen kadrosunu kullanma koşuluyla sürdürülebilmekte olan en uzun Flüt Kursu’dur.

Daha nice (10) yıllara…

KAYNAKLAR

AIMA / Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi, [21.09.2016]

BAYRAMOĞULLARI, Lelya, Söyleyişi Notları, İstanbul 2016, 15 S.

Flöte Aktuell, (Dergi), ISSN: 0930-8563, Deutsche Gesellschaft für Flöte e. V., Graphicon GmbH Frankfurt am Main.

GFA – Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, [21.09.2016)

TANMAN C. Levent, Piyano Eğitimi Kitabı – 1, ISBN: 978-605-030-804-4, Ultra Grafik Matbaa,

İstanbul 2016, 60 S.

TDK / Türk Dil Kurumu, [17.09.2016]

5 Bayramoğulları, 2016: 9.

6 AIMA / Ayvalık Ulıslararası Müzik Akademisi (http://www.ayvalikmusic.com); GFA – Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, (www.gumuslukfestival.org).
* İstanbul Flüt Topluluğu ile 1. İstanbul Woodwind Festivali’nin 30 Haziran 2016 tarihli konserinde görev
aldım.
7 Sir James Galway Flüt Festivali, Weggis, İsviçre; M. Martin Koffler, Internationalen Musikforum Viktring, Avusturya (Flöte Aktuell, ISSN: 0930-8563, Sayı: 2012/2 ve 2016/2).

SOBİDER
Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 3, Sayı:8, Eylül 2016, s. 87-91

Yorum Yazın: