Öğrencilerimizden Beklenen Tutum ve Davranışlar;

          Okul, öğrenciler için eğitim ve öğretimin verildiği, hayatı boyunca kalıcı olarak kazanılması düşünülen ve istenilen davranışların uygulama alanı olan, hayatın vazgeçilmez bir gerçeğidir.

          Çocuk veya yetişkin; kendisinden beklenen tutum ve davranışlar hakkında ne kadar bilgilendirilmiş, ya da bu konular hakkında kendilerine bir plan dâhilinde bir program uygulanmış mı? Eğer bu konularda bazı çekincelerimiz varsa, uygulandığı düşünülen programın yeniden yapılandırılması beklenmelidir.

          Kurallar en baştan belirlenmeli, nedenleri ve sonuçları tartışılmalıdır. Bir takım yaptırımlara geçilmeden önce beklenen davranış biçimleri her seviyeye uygun olarak anlatılmalı, açıklanmalı ve sürekli olarak takip edilmesiyle öğrencilerde gözlemlenen gelişmenin analiz edilmesinde fayda olduğunu düşünebiliriz.  Bu uygulamada esas olan, ortak tutumdaki süreklilik ve kararlılık olduğunu gözden kaçırmamalıyız.

Örneğin;

 • Dinleme ve konuşma kültürü,
 • Derse geç girme,
 • Araç ve gereçlerini getirmeme,
 • Ödevlerini zamanında yapmama,
 • Dersi dinlememe,
 • Ders esnasında dolaşma,
 • Öğrencilerin sınıfa giriş ve çıkışları,
 • Öğrencilerin birbirlerine olan davranışları,
 • Başkalarının hakkına saygı duyma,
 • Okul içerisindeki ortak alanlarda davranışlar, ( kontrolsüz koşma ve çığlıklar)
 • Kantinde nasıl davranmalıyız,
 • Yemekhanede nasıl davranmalıyız,
 • Yemek yeme kültürü,
 • Yemekhanede koşmama ve bağırmama,
 • Görgü kurallarına uyma,
 • Çevreyi temiz tutma,

           Yukarıda sunmaya çalıştığım davranış biçimlerinin, sadece rehberlik servisimizin değil, tüm öğretmenlerimizin ortak program dâhilinde uygulamaya katılmasıyla faydalı olacağı düşüncemi bilgilerinize sunarım.

           Saygılarımla

                                                                                                  C.Levent Tanman

 

Yorum Yazın: